Kraljevina Danska

  • Ugovor o mirenju, arbitraži i sudskom rješavanju između Kraljevine Danske i Kraljevine Jugoslavije
- potpisan 14. prosinca 1935. godine,
- objavljen u 239-LXXII/1937
 
  • Ugovor između SFRJ i Kraljevine Danske o međusobnoj predaji osuđenih lica radi izdržavanja kazne zatvora, Beograd, 28. listopada 1988. godine
- zaključen 28. listopada 1988. godine, ratificiran 23. veljače i 20. travnja 1989. godine
- vidi: podtoč. 13. točke I. Odluke sukcesije
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 8/98
- tekst Ugovora objavljen je u Službenom listu SFRJ – Međunarodni ugovori, broj 5/98 od 01. svibnja 1989. godine