Narodna Republika Kina

  • Memorandum o suglasnosti o suradnji između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Vrhovnog narodnog tužiteljstva Narodne Republike Kine
- potpisan 25. listopada 2006. godine
- stupio na snagu 25. listopada 2006. godine