Republika Albanija

  • Konvencija o izdavanju krivaca od 22. lipnja 1926. godine
- zaključena 22. lipnja 1926. godine.
- Službene novine Kraljevine Jugoslavije, broj 117/29, stupila na snagu 17. svibnja 1929. godine - opća sukcesija
 
  • Memorandum o suglasnosti o suradnji između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Javnog tužiteljstva Republike Albanije o suzbijanju transnacionalnog kriminala i pranja novca stečenog od kriminala
- potpisan 11. lipnja 2007. godine, stupio na snagu 11. lipnja 2007. godine