Republika Kosovo

  • Memorandum o suglasnosti o suradnji između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Državnog tužiteljstva Republike Kosova u suzbijanju transnacionalnog kriminala i pranja novca stečenog od kriminala
- potpisan 8. siječnja 2010. godine
- stupio na snagu 8. siječnja 2010. godine
 
  • Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Kosovo o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima            
- potpisan 11. svibnja 2012. godine
- stupio na snagu 22. studenog 2012. godine