Ruska Federacija

- zaključen 24. veljače 1962. godine,
- ratificiran 21. prosinca 1962. godine,
- stupio na snagu 26. svibnja 1963. godine
- vidi toč. 6 Odluke... (s Ruskom Federacijom)
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 4/98 Ugovor
- objavljen u Službenom listu FNRJ – Dodatak, br. 5/1963.