Sjedinjene Američke Države

  • Konvencija o izdavanju krivaca od 12/25. listopada 1901. godine

- zaključena 25. listopada 1901. godine,
- stupila na snagu 12. lipnja 1902. godine
- tekst Konvencije objavljen je u Službenim novinama, broj 33/1902 –  opća sukcesija.
 
  • Pismo suglasnosti o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država,

- potpisano u Zagrebu 19. rujna 2001. godine     

"Narodne novine" - Međunarodni ugovori, broj 15/01.
 
  • Pismo suglasnosti o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih država            

- potpisano 26. rujna 2012. godine u Zagrebu
- privremena primjena od 26. rujna 2012. godine