Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske

  • Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Velike Britanije o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupka u građanskim i trgovačkim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim sudskim vlastima, London, 27. veljače 1936. godine    

- vidi: toč. I pod 3 Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (s Ujedinjenim Kraljevstvom i s Novim Zelandom)
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 11/97, 4/02
- tekst Konvencije objavljen je u Službenim novinama Kraljevine Jugoslavije, broj 16-xxv, od 26. 05. 1937. Zbirka međunarodnih ugovora broj 10/1937
 
  • Sporazum o uzajamnom izručenju krivaca između Kraljevine Srbije i Velike Britanije, Beograd, 6. prosinca 1900. godine                

- vidi: toč. 1 pod 1. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (i sporazuma s Novim Zelandom)
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj  4/02
- tekst Sporazuma objavljen je u Službenim novinama Kraljevine Srbije broj 35, od 13. veljače 1901. godine
 
  • Razmjena nota o proširenju Sporazuma o uzajamnom izdavanju krivaca od 6. prosinca 1900., u odnosu na određena mandatna područja od 7. prosinca 1927. godine, 27. kolovoza 1928. godine i od 22.. listopada 1928. godine

- vidi toč. I. pod 2. Odluke o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji – (i Sporazuma s Novim Zelandom)
"Narodne novine" – Međunarodni ugovori, broj 4/02 
- objava u Zbirka ugovora Društva naroda, knjiga lxxxiii, str. 490., Martens – II, xxix, str. 563