Izvršavanje kazne zatvora i rada za opće dobro

Zakon o izvršavanju kazne zatvora
 
 • podzakonski propisi:
 1. Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa 
„Narodne novine“, broj:144/11, 84/14, 28/15
 1. Uredba o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima
„Narodne novine“, broj: 79/02, 127/13
 1. Pravilnik o pogodnostima zatvorenika
„Narodne novine“, broj:66/10, 126/13
 1. Uredba o odorama državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima te službenim vozilima
„Narodne novine“, broj: 88/11
 1. Pravilnik o načinu primjene sredstava prisile
„Narodne novine“, broj: 48/09, 66/10
 1. Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu poslova zatvorenika, te naknadi za rad i nagradi
„Narodne novine“, broj: 24/02, 43/02, 55/10
 1. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa
„Narodne novine“, broj: 61/02, 141/09
 1. Pravilnik o matici, osobniku i drugim evidencijama koje se vode u kaznionicama i zatvorima
„Narodne novine“, broj: 96/06
 1. Pravilnik o načinu obavljanja poslova odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima
„Narodne novine“, broj: 48/09
 1. Odluka o osnivanju trgovačkog društva «Orljava» d. o. o. u Požegi
„Narodne novine“, broj: 99/02 i  100/08
 1. Odluka o osnivanju trgovačkog društva «Lipovica» d. o. o. u Popovači
“Narodne novine“, broj: 99/02 i 127/07
 1. Pravilnik o raspolaganju novcem
„Narodne novine“, broj: 81/02, 102/04 i 111/07
 1. Pravilnik o izobrazbi zaposlenika u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav 
„Narodne novine“, broj: 81/02 i 55/05
 1. Pravilnik o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti državnih službenika na poslovima osiguranja u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav
„Narodne novine“, broj: 20/04
 1. Pravilnik o osnovnoj i strukovnoj izobrazbi zatvorenika
„Narodne novine“, broj: 113/02
 1. Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika
„Narodne novine“, broj: 92/02
 1. Pravilnik o načinu izvršavanja kazne zatvora uz nastavak rada zatvorenika kod poslodavca ili kod obavljanja vlastite djelatnosti
„Narodne novine“, broj: 81/02
 1. Pravilnik o troškovima izrade, procjeni, izlaganju, pohranjivanju i prodaji stvari nastalih radom zatvorenika u slobodno vrijeme
„Narodne novine“, broj: 81/02
 1. Pravilnik o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike
„Narodne novine“, broj: 61/02
 1. Pravilnik o načinu provedbe inspekcijskog nadzora nad radom kaznionica, zatvora i Centra za izobrazbu
„Narodne novine“, broj: 43/02
 1. Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za uvjetni otpust  
„Narodne novine“, broj: 35/02
 1. Odluka o prestanku rada gospodarskih jedinica «lvančica», Kaznionice u Lepoglavi, «Odra», Kaznionice u Turopolju, «Valtura», Kaznionice u Valturi, te dijelova gospodarskih jedinica «Orljava» u Kaznionici u Požegi i «Lipovica» u Kaznionici u Lipovici–Popovači
“Narodne novine“, broj: 4/02
 1. Odluka o osnivanju posebnih zatvorskih jedinica za maloljetnike, MPRH - pdf
Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda kaznenih tijela
 • Narodne novine“, broj: 114/15
Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu radnih mjesta zatvorenika te naknadi za rad i nagradi
 • Narodne novine“, broj: 12/16
Psihosocijalni tretman
Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje
 
 • „Narodne novine“, broj: 133/12
 
 • podzakonski propisi:
 1. Pravilnik o načinu izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod
„Narodne novine“, broj: 22/13
 1. Pravilnik o načinu izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora u kaznenom i prekršajnom postupku
„Narodne novine“, broj: 57/13
 1. Pravilnik o obrazovanju maloljetnika za vrijeme izvršavanja sankcija
„Narodne novine“, broj: 28/14
 1. Pravilnik o načinu izvršavanja sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti izrečene maloljetnicima - u nadležnosti Ministarstva zdravlja
„Narodne novine“, broj: 150/13
Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora
 • Narodne novine“, broj: 8/10
Pravilnik o središnjoj evidenciji, očevidniku i drugim evidencijama koje se vode za zatvorenike kojima je određen istražni zatvor
 • Narodne novine“, broj: 82/09
Zakon o probaciji
 
 • podzakonski propisi:
 1. Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova
„Narodne novine“, broj: 29/13 i 68/19