Trgovačko pravo

Stečajni zakon
 • Stečajni zakon - novi (stupio na snagu 1. rujna 2015.)
„Narodne novine“, broj: 71/15104/17 i 36/22
 • podzakonski propisi:
 1. Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku
  „Narodne novine“, broj 67/19 i 54/22
 2. Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja
„Narodne novine“, broj: 51/22
 1. Pravilnik o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja
„Narodne novine“, broj: 51/22
 1. Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima
„Narodne novine“, broj: 105/15
 1. Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora stečajnoga upravitelja metodom slučajnoga odabira
„Narodne novine“, broj: 106/15 
 1. Pravilnik o popisu jedinica Financijske agencije i područja njihove nadležnosti u predstečajnom postupku
„Narodne novine“, broj: 106/15 i 54/22
 1. Pravilnik o vrsti i visini naknade troškova Financijske agencije u predstečajnom postupku, visini naknade troška Financijske agencije za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka i zahtjeva za provedbu skraćenoga stečajnog postupka
„Narodne novine“, broj: 106/15 i 54/22
 1. Pravilnik o načinu prikupljanja podataka o postupcima koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga
„Narodne novine“, broj: 40/22
 1. Pravilnik o uvjetima prostora i opreme ureda društva stečajnih upravitelja
„Narodne novine“, broj: 51/22
 1. Etički kodeks stečajnih upravitelja
„Narodne novine“, broj: 121/22


 
 
 • Stečajni zakon
„Narodne novine“, broj: 44/96, 161/98 - Zakon o bankama, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12 i 45/13
 
 • podzakonski propisi:
 1. Rješenje o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja
„Narodne novine“, broj: 84/1587/15 i 93/15
 1. Odluka o određivanju troškova objave oglasa u skraćenim stečajnim postupcima
„Narodne novine“, broj: 19/11
 1. Pravilnik o utvrđivanju liste stečajnih upravitelja
„Narodne novine“, broj: 65/07
 1. Pravilnik o programu stručnog ispita za stečajnog upravitelja i načinu njegova polaganja
„Narodne novine“, broj: 110/06
 1. Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrada stečajnim upraviteljima 
„Narodne novine“, broj: 189/03
Smjernice za restrukturiranje duga poduzetnika izvansudskim sporazumom
 • Narodne novine“, broj: 119/15
 
Zakon o trgovačkim društvima
 
 • podzakonski propisi:
 1. Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 100-01//10-02/03, urbroj: 5030105-10-1 od 28. svibnja 2010. godine
„Narodne novine“, broj: 68/1040/11
 1. Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu
„Narodne novine“, broj: 65/19
 1. Pravilnik o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra
„Narodne novine“, broj: 6/20

 
Zakon o sudskom registru
 
 • podzakonski propisi:
 1. Pravilnik o polaganju posebnog stručnog ispita i imenovanju ovlaštenih registarskih referenata
„Narodne novine“, broj: 72/15
 1. Pravilnik o načinu upisa u sudski registar
„Narodne novine“, broj: 121/19
 1. Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za davanje izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje kao ni dugovanja za neto plaće radnicima
„Narodne novine“, broj: 22/12
 1. Naputak o uvjetima i načinu ostvarivanja elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar
„Narodne novine“, broj: 109/07, 62/08, 20/09, 4/10, 53/10, 88/10
 1. Odluka o testnom proširenju pilot-projekta elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću s temeljnim kapitalom u novcu u sudski registar pod radnim nazivom "on-line registracija (e-tvrtka)“
„Narodne novine“, broj: 120/08
 1. Odluka o nastavku pilot-projekta elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću s temeljnim kapitalom u novcu u sudski registar pod radnim nazivom »on-line registracija«
„Narodne novine“, broj: 62/08
 1. Odluka o načinu i uvjetima za pristup podacima sudskog registra
„Narodne novine“, broj: 138/02
 1. Naputak o pomoćnim šifrarnicima i ostalim podacima za vođenje sudskog registra
„Narodne novine“, broj: 101/96
 1. Naputak o osiguranju, pohranjivanju i zaštiti podataka sudskog registra
„Narodne novine“, broj: 29/96
 1. Uredba o načinu utvrđivanja jedinstvenog identifikatora
„Narodne novine“, broj: 51/15
Zakon o uvođenju europskog društva SocietasEuropea (SE) i Europskog gospodarskoga interesnog udruženja EGIU