Polaganje ispita

Stručni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela. 
Pisani dio ispita polaže se iz svih predmeta.  

Cijeli ispit

Stručni ispit polaže se iz predmeta:

  • stečajno pravo
  • osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava,
  • osnove računovodstva i financija.
 

Skraćeni program

Kandidati s položenim pravosudnim ispitom ne polažu ispit iz predmeta osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava.

Kandidati s položenim ispitom za ovlaštenog revizora ili ovlaštenog državnog revizora ne polažu ispit iz predmeta osnova računovodstva i financija.

Odgoda ispita

Kandidat može pisanim putem odnosno preko adrese elektroničke pošte stecajni.upravitelji@mpu.hr  odgoditi polaganje stručnog ispita najkasnije pet radnih dana prije dana određenog za polaganje.

Ako kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da ga nije položio te mu se uplaćeni troškovi ne vraćaju.

Odustanak od ispita

Ako kandidat tijekom polaganja ispita odustane od polaganja, smatra se da ispit nije položio.

Iznimno, ako kandidat nije u mogućnosti nastaviti odnosno dovršiti polaganje stručnog ispita, Ispitno povjerenstvo donosi odluku o odgodi ispita. 

Popravni ispit

Kandidat koji na usmenom dijelu stručnog ispita ne položi jedan predmet može polagati popravni ispit iz tog predmeta nakon proteka 30 dana od dana polaganja, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana polaganja.