Ispit za stečajnog upravitelja

Slika /slike/Pristup informacijama/ispit za stecajnog upravitelja.jpg

U skladu s Odlukom o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“, broj 121/21) i Uputom ovog Ministarstva o načinu osiguravanja provedbe posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika te državnih službenika i namještenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave KLASA: 701-01/20-01/535, URBROJ: 514-01-21-15 od 15. studenog 2021. obavještavamo da su sve osobe prilikom dolaska u Ministarstvo dužne predočiti odgovarajući dokaz, i to:

 • EU digitalnu COVID potvrdu,

 • negativni nalaz brzog antigenskog testa koji ne smije biti stariji od 48 sati od trenutka uzimanja uzorka ili

 • drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, i to:

  • da ste preboljeli bolest COVID-19 i dijagnoza Vam je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 12 mjeseci, dokazujete potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa

  • da ste imali dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imali ste s tim oboljelima kontakte, proglašavani ste takozvanim vjerojatnim slučajem te Vam bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom, dokazujete potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 12 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije

  • da Vam je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 12 mjeseci, dokazujete potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 12 mjeseci

  • da ste preboljeli bolest COVID-19, a bolest Vam je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili ste bili vjerojatni slučaj, a cijepljeni ste jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 12 mjeseci od primitka prve doze možete dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 12 mjeseci od cijepljenja.Ispit za stečajnog upravitelja održava se periodično odnosno ovisno u broju prijava.

Datum održavanja objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave