Konferencija Projekta „Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja u Republici Hrvatskoj“ 24. siječnja 2023.

  • Slika /slike/Projekti/Norveski financijski mehanizam/Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja/24-01-2023 - Konferencija Projekta - Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja u RH/Unaprjedjenje sustava sudskog mirenja_24 01 2023.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
 
                                        

U Zagrebu je 24. siječnja 2023. godine održana konferencija Projekta „Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja u Republici Hrvatskoj“, sufinanciranog sredstvima Norveškog financijskog mehanizma, na kojoj su predstavljeni ostvareni rezultati, ali i daljnje aktivnosti u sljedećem razdoblju.


Na Konferenciji su sudjelovali predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave, Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Pravosudne akademije, Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatske javnobilježničke komore, Hrvatske odvjetničke komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge za mirenje, Hrvatske udruge stečajnih upravitelja kao i mnogi uvaženi suci, odvjetnici, javni bilježnici, izmiritelji i pravnici.

Do sada je, u sklopu projekta, izrađena sociološka analiza razloga neiskorištenosti instituta mirenja u Republici Hrvatskoj, dovršena analiza sustava mirenja u Republici Hrvatskoj za devet grana prava, izrađena analiza sudskog mirenja u ovršnom postupku, obiteljskopravnim i nasljednopravnim sporovima, sporovima koji proizlaze iz područja trgovačkog, upravnog i kaznenog prava, mirenja u potrošačkim sporovima te u sporovima proizašlim iz područja financijskog sektora. Također su održani okrugli stolovi na teme mirenja u potrošačkim sporovima, izvanparničnim, stečajnim i kaznenim postupcima te je provedena obuka za preko 300 izmiritelja.

Osim navedenog, provedena su studijska putovanja u Portugal, Kraljevinu Norvešku,  Kraljevinu Nizozemsku i Republiku Irsku te je izrađena i puštena u produkciju mrežna stranica „mirenje.gov.hr.“ na kojoj se mogu dobiti osnovne informacije vezane uz sudsko mirenje i Projekt. 

Tijekom 2023. godine planira se izrada priručnika za sudsko mirenje te komparativna analiza sustava mirenja u Republici Hrvatskoj i u Portugalu, Kraljevini Norveškoj, Kraljevini  Nizozemskoj te Republici Irskoj. Također, planira se provesti studijsko putovanje u Kraljevinu Norvešku s ciljem upoznavanja novog modula za obuku medijatora.

Na konferenciji je prezentiran postupak sudskog mirenja u praksi u Republici Hrvatskoj, kao i postupci u zemljama posjećenih na studijskim putovanjima.

Predstavljeni su dosadašnji rezultati u obuci izmiritelja, kao i planovi za realizaciju preostalih obuka do kraja 2023. Ovim Projektom, kao i planiranim i budućim izmjenama u sustavu mirenja, u Republici Hrvatskoj mirenje bi trebalo postati još češće korišten alat za rješavanje sporova.

MIRENJE-MEDIJACIJA
        Projekt je sufinanciran sredstvima Norveške darovnice.