Okrugli stol „Mirenje u potrošačkim sporovima”

Slika /slike/Projekti/Norveski financijski mehanizam/Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja/24-01-2023 - Konferencija Projekta - Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja u RH/mirenje_medijacija.png
 
 


U organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave, u sklopu projekta „Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja” sufinanciranog sredstvima Norveške darovnice, dana 30. studenog 2021. godine održan je online Okrugli stol „Mirenje u potrošačkim sporovima ”.


Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske udruge za mirenje, centara za mirenje, udruge za zaštitu potrošača te predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave. 

Postupak mirenja je pogodan u potrošačkim sporovima u predmetima leasing kuća protiv korisnika leasinga u kojima je HANFA utvrdila da su leasing kuće pružale usluge leasinga po nepoštenim uvjetima. Riječ je o nekoliko desetaka tisuća sporova koje je bolje riješiti pred centrima za mirenje nego u dugotrajnim sudskim postupcima sa sudskim vještačenjima.

Predstavnica udruge za zaštitu potrošača istaknula je svoja iskustva vezano za mirenje u potrošačkim sporovima te je navela kako nedostaje promidžba postupka mirenja.

Raspravljalo se je i o suvremenoj on-line platformi i načinu na koji se rješavaju prigovori potrošača u velikom broju te mogućnosti razvitka i korištenja tipskih odgovora u situacijama kada se očekuje veliki broj istovrsnih primjedbi na kupljenu robu, pogotovo u online kupovini.

Zaključeno je kako je potrebna intervencija u povećanju zaštite potrošačkih prava, podizanje svijesti o mirenju te informiranje potrošača i trgovaca o mogućnostima mirenja kroz javne kampanje i podizanje razine svijesti o važnosti mirenje kod javnih institucija.

MIRENJE-MEDIJACIJA
        Projekt je sufinanciran sredstvima Norveške darovnice.