Studijsko putovanje u Kraljevinu Norvešku - 6. – 11. lipnja 2022.

  • Slika /slike/Projekti/Norveski financijski mehanizam/Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja/Studijsko putovanje u Kraljevinu Norvešku - 6 – 11. lipnja 2022/Studijsko putovanje u Kraljevinu Norvesku_6 do 11 06 2022_slika1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
 

U okviru projekta Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja kojega sufinancira NFM (Norveški financijski mehanizam) skupina koja je bila sastavljena od dva službenika Ministarstva pravosuđa i uprave RH, petero sudaca, profesora Pravnog fakulteta u Zagrebu, predstavnika Hrvatske udruge za medijaciju i Pravosudne akademije te jednog odvjetnika, sudjelovala je na studijskom putovanju u Kraljevinu Norvešku od 6. do 11. lipnja 2022.


Svrha posjeta bilo je stjecanje uvida u sustav alternativnog rješavanja sporova u Kraljevini Norveškoj. Studijsko putovanje je uključivalo posjetu institucijama koje su nadležne za osmišljavanje i provođenje sustava sudske i izvansudske medijacije te institucije za obuku na području sudske medijacije.

Vrijeme provedeno u Oslu bilo je ispunjeno intenzivnim programom koji je obuhvaćao posjet sudu, predavanja stručnjaka sa suda i s pravnog fakulteta, kao i interaktivni prikaz sustava mirenja u Kraljevini Norveškoj, uključujući i konkretan primjer iz prakse s igranjem uloga na sudu u Oslu.

Kako je prezentirano, u Kraljevini Norveškoj sucima stoji na raspolaganju više mogućnosti za rješavanje konkretnog spora. Prema Zakonu o sporovima (Tvisteloven) koji je na snazi od 1. siječnja 2008., nakon što dobije spis, sudac može razmotriti hoće li stranke uputiti na:
  • izravne pregovore
  • sudsku koncilijaciju
  • medijaciju na sudu ili izvan suda
  • adjudiciranje (provesti obvezujuću ili neobvezujuću arbitražu)
  • redovni sudski postupak prema odredbama o parničnom postupku.

O svemu ovome sudionici studijskog putovanja dobili su detaljne prezentacije koje su uključivale i igranje uloga te aktivno sudjelovanje u diskusijama o norveškom iskustvu vezanim uz medijaciju.

Sudionici studijskog putovanja smatraju da je ova posjeta bila izuzetno uspješna sa stajališta naučenih lekcija i zapaženih rješenja koja se mogu ili izravno primijeniti ili na odgovarajući način transponirati u hrvatski sustav rješavanja sporova.

Nakon završenog studijskog putovanja, sudionici su donijeli sljedeće zaključke: Norveški sustav u kojem postoji „više vrata do pravde“ pokazao se u praksi uspješnim. Kao predmeti u kojima je medijacija najprimjenjivija navode se u prvom redu statusni predmeti (bračni sporovi i sporovi dokazivanja očinstva ili majčinstva) – na sudu u Oslu 80% sporova u kojima je uključeno odlučivanje o djeci, rješava se kroz medijaciju.

Svakako treba istaknuti da su sudionike studijskog putovanja u Kraljevini Norveškoj dočekali i ugostili izuzetno savjesni, studiozni i prijateljski nastrojeni domaćini koji su učinili da studijsko putovanje ne bude samo profesionalnog karaktera nego i da cijela skupina ponese izuzetno ugodna sjećanja na Kraljevinu Norvešku i njene stanovnike.

MIRENJE – MEDIJACIJA
Projekt je sufinanciran sredstvima Norveške darovnice.